Bewind, curatele & mentorschap

Wat doen wij?

Wij verzorgen uw gedeeltelijke of gehele (financiële) administratie. Wij komen bij u thuis of binnen de instelling waar u verblijft of u komt op ons kantoor langs om de zaken door te nemen en concrete afspraken te maken. Vervolgens nemen wij uw administratie over om de betreffende werkzaamheden te kunnen verrichten. 

Onze werkzaamheden omvatten o.a.:
- betaling vaste lasten
- postafhandeling (postadres Moneva budgetbeheer)
- budgettering
- structurering administratie
- belastingaangifte over het laatste belastingjaar (box 1)
- fonds-/toelageaanvragen
- verzoeken kwijtschelding heffingen (gemeente/waterschapsbelastingen)
- aanvragen (bijzondere) bijstand
- aanvragen/wijzigen zorg- en/of huurtoeslagen
- doorverwijzing overige instanties
- bijstaan bij (kleine) juridische kwesties, financieel gerelateerd
- advies

Wij treden op als bewindvoerder, curator of mentor of een combinatie van bewindvoering met mentorschap.

Voor wat betreft bewindvoering:
het gaat hier om beschermingsbewindvoering. Dit houdt in dat de financiën volledig in beheer worden genomen om te voorkomen dat problematische (schuld)situaties ontstaan. Bij bewindvoering komen werkzaamheden voor van betaling vaste lasten tot woningontruiming en verkoop eigen woning. Onder Beschermingsbewind voor Meerderjarigen (OBM)
is geen wettelijke schuldsaneringsregeling. Bij beschermingsonderbewindstelling wordt wel alle noodzakelijke post naar de bewindvoerder gestuurd, echter op verzoek van de bewindvoerder (alleen de post die nodig is om de rekeningen op tijd te kunnen betalen en om te kunnen controleren of het bewind goed verloopt).
Bij de WSNP geldt een algehele postblokkade en wordt alle post doorgestuurd naar de bewindvoerder/curator. Het betreft hier dus geen bewindvoering volgens de WSNP = Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Wel kunnen beschermingsbewindvoering en bewindvoering WSNP naast elkaar bestaan.

Een drastischer maatregel is curatele: hier heeft betrokkene geen enkele zeggenschap meer over zijn/haar financiële en
persoonlijke belangen. Idien mogelijk zal er echter wel overleg met betrokkene zijn.