Bewind, curatele & mentorschap

(laatste update 23-12-2021)

Moneva budgetbeheer wenst iedereen fijne, gezonde feestdagen toe en een stabiel 2022!!!


Wij nemen weer clienten aan, er is momenteel géén wachtlijst!

Wij verlenen uitsluitend onze diensten aan mensen met psychische en/of psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking(en) en ouderen (verpleeg/verzorgtehuis); alleen met een (door)verwijzing van een instelling. Dit omdat Moneva budgetbeheer daarin gespecialiseerd is. Mensen met (flinke) schulden kunnen wij helaas niet helpen. Daarvoor kunt u bij uw gemeente terecht of bij een schuldhulpverleningsinstantie.

Let op:
Gemeente Den Haag maar ook de omliggende gemeenten bezuinigen enorm. Dit kan gevolgen hebben als u een inkomen rond bijstandsniveau heeft: een aanvraag Bijzondere Bijstand voor de kosten van bewind/curatele kan daardoor worden afgewezen. Derhalve is het noodzaak dat u altijd een verwijzing voor het beheer heeft, via een GGZ-instelling of vergelijkbaar. Controleer dus eerst bij uw gemeente wat mogelijk is.


Moneva budgetbeheer is lid van: