Bewind, curatele, mentorschap

NIEUWS

(Laatste update: 23 maart 2020)

LET OP: I.V.M. HET CORONA VIRUS KAN HET ZIJN DAT EEN REACTIE OP DE MAIL WAT LANGER OP ZICH LAAT WACHTEN. WIJ WERKEN MOMENTEEL VANUIT HUIS EN HELAAS WERKT DE MAIL NIET OPTIMAAL. TELEFONISCH CONTACT GRAAG ALLEEN VIA ONS MOBIELE NUMMER 06-46258315 (MA. T/M DO. TUSSEN 10 EN 13 UUR). BEDANKT VOOR UW BEGRIP.


Wij verlenen uitsluitend onze diensten aan mensen met psychische en/of psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking(en) en ouderen (verpleeg/verzorgtehuis); alleen met een (door)verwijzing van een instelling. Dit omdat Moneva budgetbeheer daarin gespecialiseerd is. Mensen met (flinke) schulden kunnen wij helaas niet helpen. Daarvoor kunt u bij uw gemeente terecht of bij een schuldhulpverleningsinstantie.

Let op:
Gemeente Den Haag maar ook de omliggende gemeenten bezuinigen enorm. Dit kan gevolgen hebben als u een inkomen rond bijstandsniveau heeft: een aanvraag Bijzondere Bijstand voor de kosten van bewind/curatele kan daardoor worden afgewezen. Derhalve is het noodzaak dat u altijd een verwijzing voor het beheer heeft, via een GGZ-instelling of vergelijkbaar. Controleer dus eerst bij uw gemeente wat mogelijk is.

Wij nemen sinds 1 januari 2015 géén cliënten meer aan voor vrijwillig inkomensbeheer. De vrijblijvendheid en de minimale bescherming zijn de voornaamste redenen van dit besluit. Onze doelgroep (voornl. psychiatrie en ouderen) is meer gebaat bij een juridische beschermingsmaatregel zoals bewind of curatele.

Neemt u voor vragen contact met ons op (zie 'contact').


Moneva budgetbeheer is lid van: