(laatste update 01-06-2023)

Wij verlenen uitsluitend onze diensten aan mensen met psychische en/of psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking(en) en ouderen/personen die verblijven in een verpleeg/verzorgtehuis; alleen met een (door)verwijzing van een instelling. Dit omdat Moneva budgetbeheer daarin gespecialiseerd is. Mensen met (flinke) schulden kunnen wij helaas niet helpen. Daarvoor kunt u bij uw gemeente terecht of bij een schuldhulpverleningsinstantie.

Let op:
Gemeente Den Haag maar ook de omliggende gemeenten bezuinigen enorm. Dit kan gevolgen hebben als u een inkomen rond bijstandsniveau heeft: een aanvraag Bijzondere Bijstand voor de kosten van bewind/curatele kan daardoor worden afgewezen. Derhalve is het noodzaak dat u altijd een verwijzing voor het beheer heeft, via een GGZ-instelling of vergelijkbaar. Controleer dus eerst bij uw gemeente wat mogelijk is.

 

Moneva budgetbeheer is lid van: