Vergoeding

Wij vragen een vergoeding voor onze diensten (zie 'tarieven'). U kunt via de Bijzondere Bijstand bij
uw Gemeente of indien u over voldoende financiële middelen beschikt, gebruik maken van onze diensten.