Wat doen wij?

Wij verzorgen uw gedeeltelijke of gehele (financiële) administratie. Wij komen bij u thuis of binnen de instelling waar u verblijft. Wij komen langs om de zaken door te nemen en concrete afspraken te maken. Vervolgens nemen wij uw administratie over om de betreffende werkzaamheden te kunnen verrichten. Voor mentorschap bespreken wij wat wij voor u kunnen betekenen op persoonlijk vlak. Feitelijk is een mentor een toezichthouder, wij zien er op toe dat u de juiste zorg en behandeling krijgt binnen de zorginstelling of van uw ambulant thuisbegeleiders.

Onze werkzaamheden omvatten o.a.:
- betaling vaste lasten
- postafhandeling (postadres Moneva budgetbeheer)
- budgettering
- structurering administratie
- belastingaangifte over het laatste belastingjaar (box 1)
- fonds-/toelageaanvragen
- verzoeken kwijtschelding heffingen (gemeente/waterschapsbelastingen)
- aanvragen (bijzondere) bijstand
- aanvragen/wijzigen zorg- en/of huurtoeslagen
- doorverwijzing overige instanties
- bijstaan bij (kleine) juridische kwesties, financieel gerelateerd
- advies

Mentorschap:

- overleg multidisciplinair zorgteam (arts, maatschappelijk werk, verzorgenden, verpleegkundigen, psycholoog etc.)

- waar mogelijk (voor zover client wils- en handelingsbekwaam is) overleg met betrokkene: wat zijn haar of zijn wensen.

Wij treden op als bewindvoerder, curator of mentor of een combinatie van bewindvoering met mentorschap

Voor wat betreft bewindvoering:
het gaat hier om beschermingsbewindvoering. Dit houdt in dat de financiën volledig in beheer worden genomen om te voorkomen dat problematische (schuld)situaties ontstaan of om een gezonde financiele situatie te behouden. Bij bewindvoering komen werkzaamheden voor van betaling vaste lasten tot woningontruiming en verkoop eigen woning. Het betreft een beschermingsmaatregel: Onder Beschermingsbewind voor Meerderjarigen (OBM).

Dit bewind is geen wettelijke schuldsaneringsregeling (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen, WSNP). Bij beschermingsonderbewindstelling wordt wel alle noodzakelijke post naar de bewindvoerder gestuurd, echter op verzoek van de bewindvoerder zelf (alleen de post die nodig is om de rekeningen op tijd te kunnen betalen en om te kunnen controleren of het bewind goed verloopt).
Bij de WSNP geldt een algehele postblokkade (via Post.nl) en wordt alle post doorgestuurd naar de bewindvoerder/curator. Beschermingsbewindvoering en bewindvoering WSNP kunnen naast elkaar bestaan.

Een drastischer maatregel is curatele: hier heeft betrokkene geen enkele zeggenschap meer over zijn/haar financiële en
persoonlijke belangen. Indien mogelijk zal er echter wel overleg met betrokkene zijn.