Tarieven

Onze tarieven kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden via:
- de Bijzondere Bijstand van uw Gemeente;
- eigen financiële middelen.

Wij bekijken in eerste instantie of u de kosten van onze dienstverlening volledig vergoed kunt krijgen. Let op: bestaat de mogelijkheid voor vergoeding, dan dient dit bij de betreffende gemeente door cliënt zelf of de verwijzende instantie geverifieerd te worden (het liefst een schriftelijke bevestiging).Wij dienen de aanvraag Bijzondere Bijstand bij de betreffende gemeente in.Volledige vergoeding hangt van uw inkomen en situatie af. Voor een inkomen boven bijstandsniveau is een vergoeding doorgaans niet mogelijk. Controleer dit derhalve van te voren. Afhankelijk hiervan en na overleg met u wordt al dan niet overgegaan tot een overeenkomst.

De tarieven m.i.v. 1 januari 2022: assets.website-files.com/5de6646319a79fc633c1a479/61d833d7625b6464a6455a80_tarievenkaart-2022-horus.pdf

Voor alle juridische maatregelen (bewind/curatele/mentorschap) gelden door de rechtbank vastgestelde tarieven. De tarieven worden per maand in rekening gebracht. Er wordt éénmalig een intaketarief in rekening gebracht.
Neemt u gerust contact met ons op als u meer informatie wenst.